• 2019/07/23
  • AI, arbeidsinnovatie

Mens en Machine in harmonie

Maatwerkbedrijf BEWEL zet extra technologie in zodat hun medewerkers ook meer ingewikkelde taken kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld van hoe technologie ook extra jobs kan creëren en de afstand tot de arbeidsmarkt kan verkleinen én een bewust HR beleid hierrond.

Hoe technologie meer jobs creëert

Maatwerkbedrijf BEWEL experimenteert met hoogtechnologische hulp voor hun werknemers. Doordat zij nu moeilijkere taken kunnen uitvoeren, stijgt hun fierheid én werkgemak. Tegelijk verzekert het bedrijf zich zo van voldoende arbeidsplaatsen.