• 2019/06/18
  • zelfdeterminatietheorie, autonomie, AILeiderschap, leiderschap

Van 'moeten' naar 'willen' op de werkvloer

Nog maar eens een pleidooi om van 'moeten' naar 'willen' te gaan op de werkvloer. Bij Better Minds at Work bieden we leiderschapstrajecten aan om hiermee aan de slag te gaan.

Moéten werken is nefast

Jo Cobbaut: "Wie werkt vanuit autonome motivatie, is minder ziek, loyaler en wil vier jaar langer werken dan wie werkt omdat het moet. Een nieuwe studie van Securex toont ook de sleutelrol van de leidinggevende.

Iemand die autonoom gemotiveerd is, werkt uit goesting of omdat hij/zij het werk zinvol vindt. Drie universele basisbehoeften verhogen de autonome motivatie: zich autonoom voelen in de job, zich verbonden voelen met de collega’s op de werkplek en zich competent voelen in de job.

Hoe hoger de autonome motivatie van een werknemer, hoe minder hij afwezig is. Werknemers die enkel werken omdat het moet, zijn dubbel zo lang afwezig als hun collega’s. Liefst een op de vijf (22%) van wie enkel werkt omdat het moet, is minstens 21 dagen afwezig door ziekte of privéongeval."