• 2023/09/10
  • welzijn; stress; vergaderen

Back-to-back meetings veroorzaken stress.

Vakantie voorbij - tijd om er weer in te vliegen, met voor veel mensen helaas te veel meetings. Dat vergaderen heel vaak inefficiënt verloopt én meestal lang niet het verhoogde effect haalt, dat wisten we al. Sinds Covid is er echter nog een kwaaddoener bij gekomen : de zogenaamde 'back to back'-meetings : vergaderingen die online pal achter elkaar gepland worden, zonder enige tussenpauze. Je klikt van de éne vergadering rechtstreeks in de andere. Onderzoek toont aan welke verhoging van stress dit met zich meebrengt.

In een recent onderzoek werd via EEG testen (elektro-encefalogram) de elektrische activiteit in de hersenen gemeten van deelnemers aan vergaderingen.
Enerzijds werd gekeken wat er in de hersenen gebeurde wanneer mensen 4 meetings van 30' bijwoonden zonder enige onderbreking.
Anderzijds werd gemeten wat er gebeurde wanneer er tussen elke sessie 10' meditatie-break was.
Het effect is overduidelijk : back-to-back meetings leiden tot een teveel aan 'beta-golven' in onze hersenen, en dat teveel leidt tot stress.
In de tweede conditie, waar mensen pauze kregen tussen meetings, bleef het niveau van 'beta-activiteit' laag.

(bron : HBR, sept 23)
(onderzoek waarnaar gerefereerd: "Research proves your brain needs breaks', Microsoft Human Factors Lab (2021))