• 2022/06/17
  • teamwerking; teamdynamiek; teams; arbeidspsychologie; samenwerken

Hebben we wel teams nodig ?

De afgelopen weken begeleidde ik verschillende teams. Bij maar liefst drie teams kwamen we tot de vaststelling dat ze eigenlijk geen team zijn. De lat werd te hoog gelegd : een éénduidige missie, duidelijke en gemeenschappelijke doelen, heldere afspraken, perfecte communicatiestromen, sterke onderlinge afhankelijkheid, sterke verbinding, ... terwijl ze telkens eigenlijk 'groepen' waren van mensen die onder een zelfde paraplu opereerden, maar niet zo extreem afhankelijk van elkaar zijn. Het zette me aan het denken. Gebruiken we het begrip 'team' misschien niet veel te snel ? Verwachten we soms ook niet een té grote gemeenschappelijkheid en interafhankelijkheid ? Rekenen we niet té veel en voortvarend op de voordelen die teamwerking zou hebben, en miskennen we de 'kosten' te snel ? Toeval of niet, enkele dagen geleden stootte ik op een artikel in Harvard Business Review dat deze these helemaal onderschrijft. 'Stop calling groups 'teams'' is de conclusie van dit boeiende artikel. Géén oproep om niet meer aan teamwerking te doen. Wel een oproep om helder uit te maken wat we precies van een samenwerking verwachten en welke rol ieder daar dan in te spelen heeft.