• 2023/06/14
  • cultuur; organisatie; teamwerking

Wat is jouw organisatiecultuur ?

Een organisatiecultuur ontstaat ... en heeft een groot effect : op onderlinge omgang, op de aanpak van het werk, op afspraken, ... Soms voel je dat deze heel 'passend' is : de heersende cultuur past bij de organisatie en helpt de organisatie de gewenste doelen te bereiken. Tegelijk kan een organisatiecultuur op één of meerdere vlakken ook belemmeren. Het is een boeiende oefening om met elkaar en in dialoog de heersende cultuur bloot te leggen, de sterktes ervan te bespreken en tegelijk de valkuilen in kaart te brengen. Dat dit heel wat in gang zet, mocht ik recent ondervinden tijdens een begeleiding bij communicatiebureau 'De Bottomline'.


Onlangs mocht ik aan de slag bij 'De Bottomline', waar we ons tijdens een teamdag hebben gericht op het blootleggen van de organisatiecultuur. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het wetenschappelijke model OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) van Cameron & Quinn.
Via vragenlijsten en bevragingen vooraf, konden we de dag zelf goed voorbereid aan de slag . We hebben verschillende werkvormen gebruikt om de huidige cultuur van de organisatie in kaart te brengen. Van levendige discussies tot creatieve brainstormsessies, iedereen had een stem en de kans om hun perspectief te delen. Dit bracht een sterke dynamiek en verbondenheid in het team.
Samen hebben we niet alleen de sterke punten van de huidige cultuur benadrukt, maar ook de valkuilen openlijk besproken. Het was een waardevolle oefening die ons hielp om de organisatiecultuur beter te begrijpen en de nodige verbeteringen te identificeren.
Afronden deden we met concrete acties. Geen wollige ideeën, maar praktische en meetbare doelen die we als team hebben opgesteld. Het was geweldig om te zien hoe ideeën werden uitgewisseld en iedereen met enthousiasme bijdroeg.
Ik wil graag een shout-out geven aan het hele team bij De Bottomline. Jullie hebben laten zien dat samenwerking en openheid de sleutel zijn tot succes. Bedankt voor jullie betrokkenheid, vertrouwen en het geweldige teamwork!
En hoe zit het met jouw organisatiecultuur ? Door een meting én het gesprek hierover aan te gaan krijg je inzicht hoe jouw medewerkers de huidige cultuur ervaren. Next step is om samen te bespreken in welke mate iedereen hiermee tevreden is én deze cultuur behulpzaam is ifv de organisatiedoelen. Een boeiende en teambuildende oefening. Ook zin om hiermee aan de slag te gaan ? Contacteer me : tom@tomdijckmans.be