• 2020/04/16
  • post Corona; leren; persoonlijke ontwikkeling

Verdieping, verbinding en innovatie : integreer het in je post-Corona strategie

Langzaamaan worden ‘post Corona draaiboeken’ opgemaakt of uitgerold. Draaiboeken waar, uiteraard, het terug oppakken van de business centraal staat. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het daar echter niet bij blijft. Als organisatie heb je immers goud in je handen. Deze crisis biedt ons een unieke gelegenheid om te leren : over onszelf, onze rol, ons team waarin we werken, de manier waarop onze organisatie werkt, … Dit is een leeropportuniteit waar geen enkele softskill training tegenop kan. Sommigen beseffen het nu al : dit is het moment om als organisatie aandacht te geven aan je mensen en te innoveren.

Wat is jouw Corona-exit strategie ?
In welke sector je ook werkt, jijzelf en je organisatie zullen altijd op een bepaalde manier getroffen zijn door deze crisis. Tijdens de afgelopen weken zijn zekerheden weggevallen, ben je voor uiteenlopende uitdagingen geplaatst, heb je je nieuwe vaardigheden eigen gemaakt of ben je op je limieten gebotst. Als persoon, in je rol van medewerker of leidinggevende, als team, als organisatie.
Langzaamaan worden ‘post Corona draaiboeken’ opgemaakt of uitgerold. Draaiboeken waar, uiteraard, het terug oppakken van de business centraal staat. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het daar echter niet bij blijft. Als organisatie heb je immers goud in je handen. Deze crisis biedt ons een unieke gelegenheid om te leren : over onszelf, onze rol, ons team waarin we werken, de manier waarop onze organisatie werkt, … Dit is een leeropportuniteit waar geen enkele softskill training tegenop kan.
Mits enige reflectie leer je hieruit enorm veel over jezelf als persoon : welke emoties kwamen bovendrijven ? hoe ben je daarmee omgegaan ? hoe gedisciplineerd kon en wilde je van thuis uit werken ? hoe behield je je motivatie ? hoe beleefde je een periode zonder externe activiteiten ?. Als leidinggevende ben je voor uitdagingen gezet : hoe stuur je je mensen aan ? hoe hield je contact ? hoe ging je om met de autonomie die je mensen kregen ? hoe behield je de balans tussen ‘sturen en steunen’ ? Teamdynamieken werden blootgelegd : welke vorm van steun boden jullie elkaar ? hoe bleven jullie verbonden ? hoe sterk kon je op elkaar rekenen ? hoe hield je rekening met elkaar ? … Als organisatie kan je uiteraard kijken of de nodige noodprocedures werkten, maar je kan je blik ook richten op hoe processen liepen, hoe communicatie liep, hoe met verandering werd omgegaan, wat je dit leert over je bedrijfscultuur. Voor al deze zaken geen tijd nemen zou bijzonder jammer zijn en een gemiste gigantische leeropportuniteit betekenen.
Tegelijk liggen de goede praktijken die nu kunnen geïntegreerd worden voor het grijpen : deze periode brengt ook positieve zaken naar boven : nieuwe praktijken, inzichten, goede gewoonten, samenwerkingsverbanden, flexibiliteit … Benoem ze, expliciteer ze en integreer ze in het post-Corona tijdperk. Ze bieden je de vernieuwing en innovatie waar je in eerdere brainstormsessies mogelijk hopeloos naar op zoek was.
Mijn warme oproep : Schakel als organisatie niet in ‘automatische piloot’ om zo snel als mogelijk opnieuw te draaien zoals voorheen. Integreer in je post-Corona draaiboek ook echte reflectie die verder gaat dan procedure-checks. Geef aandacht aan de mens achter de procedures en aan de gedachten en emoties waarmee medewerkers rondlopen. Durf als organisatie na weken stilstand expliciet nog tijd vrij te maken om doorgedreven stil te staan en te reflecteren over deze periode. Het zorgt voor verdieping, verbinding en innovatie.