• 2019/07/23
  • team; betrokkenheid; welzijn

Teamspel 'mijn teamkapitaal'

Ik ontwikkelde in de schoot van Better MInds At Work het teamspel 'mijn teamkapitaal'. Een ideale teambuildingactiviteit die ondertussen door heel wat organisaties gesmaakt werd.

Teamspel : mijn teamkapitaal

Dit teamspel zorgt ervoor dat het thema 'welzijn en betrokkenheid' een echt gespreksthema wordt binnen het team. Doorheen het spel worden basisprincipes rond 'mentaal kapitaal' opgefrist, maar wordt er vooral gereflecteerd en worden ervaringen uitgewisseld. Want weet jij wat jouw collega energie geeft of net kost ? Of wat voor hem signalen zijn die duiden op stress ? Of wat voor haar echt 'stretch' is ?
Gedurende dit spel (duurtijd 3,5u) worden de deelnemers getriggerd, geconfronteerd, verplicht tot reflectie ... en worden een aantal fijne groepsoefeningen gedaan. Aan het einde van het spel komt het team tot enkele concrete actiepunten om welzijn en betrokkenheid binnen het team te verhogen.

De afgelopen maanden speelde ik dit spel met teams van o.a. Kind en Gezin, Jongerenwelzijn, Corona Direct en Insites Consulting.