• 2020/03/20
  • verbinding

Sturen en Steunen in crisistijden

In deze moeilijke tijd word je als leidinggevende nog extra ‘gechallenged’. Enerzijds wordt je uit je eigen routines getrokken, vallen je eigen zekerheden weg en moet je zelf je weg zoeken in online tools, evenwicht bewaken tussen werk/opvang thuis, herplannen, etc. Anderzijds wordt er door jouw medewerkers sterk naar jou gekeken. Jij zet voor hen de lijnen uit, bent hun aanspreekpunt en richtingwijzer. Zorgen voor een goed evenwicht tussen 'sturen' enerzijds en 'ondersteunen' anderzijds is op dit moment nog belangrijker dan anders.

Zeker in crisistijden hebben mensen sturing nodig. Zelfsturing is goed, maar in eerste instantie kijken mensen op dit soort momenten toch naar hun leidinggevenden. Ondanks de Corona-crisis staat niet alles op zijn kop en blijven een aantal regels en principes gelden. Herhaal deze. Grijp terug naar waar jullie als organisatie voor staan en koppel daar de verwachtingen naar werk aan vast. Zorg voor richting, duidelijkheid en bespreek expliciet je verwachtingen, zorg m.a.w. voor sturing.
- Wat verwacht je van resultaten nu mensen thuis werken ?
- Welke taken dienen ze uit te voeren ?
- Waar liggen momenteel prioriteiten en wat kan wachten ?
- Welke terugkoppeling verwacht je ?
- Wat verwacht je naar bereikbaarheid ?
- Hoe vrij zijn je mensen in hun dagindeling ?
- Hoe wil je dat er contact wordt gehouden ?
- …
In tijden van onzekerheid hebben mensen houvast nodig. Bied hen deze houvast. Bij sommigen kan dit via overleg, bij anderen zal dit meer instrueren worden omdat ze daar nu nood aan hebben.

Tegelijk heerst er bij veel medewerkers onzekerheid, angst, betrokkenheid, … Ga hier niet aan voorbij en zorg voor ondersteuning. Bied een luisterend oor. Check waar ze het moeilijk mee hebben. Kijk welke rol jij hierin kan spelen. Vaak is het tonen van begrip en het oog hebben voor die onzekerheid al helpend en ondersteunend. Kijk daarnaast waar je -werkgerelateerd- extra ondersteuning kan bieden. Een eenvoudige check voor jezelf op dit vlak is je de vraag stellen : ‘weet ik op dit moment van ieder van mijn mensen (direct reports) hoe ze er werkgerelateerd bij zitten ?’. Indien neen, reik naar hen uit : via whatsapp, een telefoontje, messenger, sms, skype, …

Sturing en Steun – Twee kernelementen voor elke leidinggevende. Taakgericht en Mensgericht en hier ‘situationeel’ mee omgaan. Het basismodel van Hersey & Blanchard blijft wat mij betreft een model dat op veel momenten houvast geeft.