• 2022/08/17
  • burnout; welzijn; arbeidspsychologie

Schaufeli over burnout

Prof. Wilmar Schaufeli is dé expert inzake burnout en bevlogenheid in het Nederlandse taalgebied (en toch ook wel daarbuiten). In coachings, trainingen en workshops refereer ik graag en veelvuldig naar hem. Prof. Schaufeli benoemt de zaken immers duidelijk en helder en baseert zich hiervoor op een ganse carriere wetenschappelijk onderzoek rond het thema. Op 6 augustus verscheen een boeiend interview met hem in De Standaard, waarbij enkele kernpunten rond burnout worden aangehaald.