• 2020/08/25
  • post Corona; leren; persoonlijke ontwikkeling; ZNA

Samen sterk bij ZNA : ventileren, verbinden en leren uit Covid

Sinds eind mei ben ik bij ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) aan de slag in het 'Samen Sterk' project. Doel : peilen naar en versterken van individuele draagkracht van de medewerkers, boosten van het teamgevoel en de organisatie laten groeien door deze crisis-periode.

Bij ZNA werken 6000 mensen. Voor vrijwel iedereen van hen had de eerste Corona-golf een gigantische impact op hun dagelijks leven en werk. Als werkgever wil ZNA hier niet aan voorbijgaan. Het 'Samen Sterk' project werd uitgebouwd met als doel om vinger aan de pols te houden bij de werknemers en tegelijk als organisatie te leren uit hoe deze crisis aangepakt is.
Kern in dit project zijn de bijeenkomsten die per team/samenwerkingsunit gehouden worden om stapsgewijs terug te blikken op deze periode én vooruit te blikken.
Enerzijds zijn er leidinggevenden die deze sessies zelf begeleiden. Voor hen staat er een self-service begeleidingspakket klaar. Anderzijds worden heel wat sessie begeleid door een externe coach.
Ik ben ontzettend blij om hierin een stevige rol te kunnen spelen. Elke sessie die ik tot hiertoe begeleidde is een mooi leermoment : enerzijds ruimte geven om terug te blikken, anderzijds ook blik vooruit om te kijken wat we willen behouden, versterken of net achter ons willen laten.
Regelmatige terugkoppelingsessies met de projectgroep, zorgen er bovendien voor dat de belangrijkste learnings teruggekoppeld én opgepakt worden binnen de organisatie.

Een heel mooi voorbeeld van betrokkenheid naar medewerkers toe én bereidheid om te leren uit een crisis.
#trots #dankbaar #ook in jouw organisatie ?