• 2022/09/01
  • arbeidspsychologie; welzijn

Quiet Quitting een nieuwe trend ?

Ook al de term horen vallen ? 'Quiet Quitting' lijkt een hype te zijn waarover de laatste weken/maanden wel erg vaak geschreven wordt. Het makkelijkst kan het omschreven worden als 'minimale dienstverlening door werknemers'. Een werknemer die beslist geen ontslag te nemen, maar wel minimale prestaties te leveren in ruil voor het afgesproken salaris. Helemaal nieuw lijkt het begrip niet te zijn, alleen werd het in het verleden vaak anders beschreven. Een enorme hype lijkt het ook niet te zijn, vooralsnog wordt er niet gerapporteerd over tienduizenden werknemers die deze beweging maken. En toch lijken de aandacht voor het thema en het begrip dat er vaak rond wordt uitgesproken, iets onderliggends aan te tonen. Nogal wat werknemers lijken, na Covid en in een economische slechte tijd, de plaats die ze aan 'werk' willen geven te herdefiniëren. Alweer een uitdaging erbij voor werknemers om vinger aan de pols te houden. Een mooi genuanceerd artikel over 'quiet quitting' verscheen op 29/8/22 op bbc.com. Het lezen waard. En ook Frederik Anseel wijdt er op 30/8/22 een column aan in de Tijd.