• 2021/04/16
  • teamwerking; psychologische veiligheid; vertrouwen

Psychologische Veiligheid is hot

Psychologische veiligheid lijkt hot. Er verschijnen meer boeken over en het begrip komt steeds vaker naar voor in team- en individuele coachings en bij organisatieverandering. Tegelijk wordt het vaak verward met het begrip vertrouwen, wat wel degelijk iets anders is. Vertrouwen gaat in de eerste plaats om de relaties en interacties tussen individuen. De vraag is of men elkaar vertrouwt. Het gaat om je verwachting over een specifiek individu. Psychologische veiligheid betekent dat je je op je gemak voelt in een bepaalde setting. We hebben het dan over verwachtingspatronen en culturele percepties: hebben mensen het gevoel dat ze hun mond open kunnen doen of niet? In dit mooie artikel van Hans van der Loo en Patrick Davidson wordt de oorzaken, effecten en oplossingen rond psychologische veiligheid mooi en bondig geschetst. Een must read.