• 2020/03/05
  • leren; opleiding; persoonlijk leiderschap

Levenslang leren niet voor iedereen

Een recent onderzoek van Randstad toont aan dat levenslang leren niet voor iedereen weggelegd is. Er blijkt een sterke link te zijn tussen 'aan het werk zijn en leren'. Bijkomend : wie al hoger opgeleid is, leert ook meer bij. Dit onderzoek toont aan dat er echt nog werk aan de winkel. Het is onze taak om iedereen op en naast de werkvloer aan te spreken op het belang van zich te blijven ontwikkelen. Tegelijk blijft het onderzoek wel beperkt tot het onderzoeken van 'het aantal gevolgde opleidingen'. Leren is uiteraard veel meer dan het volgen van opleidingen. Het gaat over on the job leren, leren vanuit contact met anderen, leren vanuit je vrijetijd, nieuwsgierigheid, ... Het zou sterk zijn mochten we die 'grow mindset' ook kunnen meten om te zien hoe ver we hierin staan. Het lijkt mij noodzakelijk om mensen aan te zetten om te werken aan hun persoonlijk leiderschap : zelf aan het stuur zitten van je (professionele) leven door op alle fronten leerkansen aan te grijpen en te verzilveren.