• 2021/09/30
  • corona; werk; thuiswerk

ingrediënten voor sterke verbinding op het werk

Uit de veelheid van onderzoeken, artikels en bevindingen', distilleer ik drie clusters van elementen die 'key' lijken te zijn als we spreken over verbinding op het werk : - verbondenheid met de job, je werk, de taakinhoud - verbondenheid met een groep - 'sense of beloning' - verbondenheid door het ervaren van warme, authentieke 1op1 contacten Een organisatie die wil gaan voor duurzame verbinding zal aandacht moeten besteden aan deze drie elementen. Hieraan werken is een samenspel tussen alle actoren : niet enkel HR, niet enkel communicatie, niet enkel de leidinggevende of het team. Het gaat erom om stap voor stap te bouwen aan een cultuur van verbinding. Een werk van lange adem, maar wel één die loont. In mijn keynote 'Verbinding in een hybride werkomgeving' ga ik hier uitgebreid op in.