• 2021/09/05
  • HR; welzijn; stress; burnout

Het belang van een sterke persoonlijke Why

In dit artikel van McKinsey wordt het belang onderstreept van een sterke individuele, persoonlijke purpose. Wij noemen dit graag jouw persoonlijke 'why'. Het belang kan moeilijk onderschat worden. We citeren: 'Purpose can be an important contributor to employee experience, which in turn is linked to higher levels of employee engagement, stronger organizational commitment, and increased feelings of well-being.' Een warme oproep aan organisaties om mensen aan het werk te zetten en hen te stimuleren de verbinding te zoeken met hun persoonlijke 'purpose'. En uiteraard ook een stimulans voor elk individu om hiermee aan de slag te gaan.